Bouwgroep – confidentieel

Onze klant is een belangrijke klasse 8 algemene aannemer (meer dan 200 FTE), die deel uitmaakt van een grote Belgische bouwgroep, die op haar beurt behoort tot een ruimere industriële groep, ondersteund door sterke binnen- en buitenlandse aandeelhouders. Binnen de groep werd beslist om de entiteit waarvan sprake te transformeren naar een toekomstgericht, innovatief en rendabel aannemingsbedrijf “3.0”. Om deze transitie strategisch uit te tekenen én succesvol uit te rollen, wenst de groep over te gaan tot de aanwerving van een
CHIEF OPERATING OFFICER DIE SAMEN MET DE ALGEMEEN DIRECTEUR HET BEDRIJF VORMGEEFT

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

o Op basis van een grondige sectorkennis
a) het mee bepalen én implementeren van een nieuwe visie, strategie en doelstellingen omtrent de toekomstige markten en activiteiten van de eigen entiteit,
b) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de projecten en samen met de directeurs der werken een robuuste uitvoeringsorganisatie opzetten,
c) het samen met het directiecomité verder uitwerken en vormgeven van de nieuwe identiteit naast de andere aannemingsbedrijven binnen de groep,
om deze transitie succesvol te maken.
o Het verder opvolgen van de lopende projecten en eventueel bijsturen waar nodig.
o Het mee opstellen én implementeren van een businessplan op middellange (> 1 jaar) en lange termijn om de nieuwe strategische visie van de organisatie te implementeren.
o Het samen met de leden van het directiecomité bepalen en implementeren van de hierop afgestemde bedrijfsstructuur en –cultuur, om de responsabilisering en professionalisering van de onderneming te bewerkstelligen. Dit betekent concreet het herschikken en opnieuw bestaffen van de uitvoeringsorganisatie, én er een cultuur van ‘accountability’ binnenbrengen.
o Het ondersteunen van de algemeen directeur in diens dagelijkse algemene leiding over de eigen organisatie en het beheren van de werven van de volledige entiteit in nauwe samenwerking en dialoog met alle stakeholders.

PROFIEL:

o Een ‘out of the box’ denker, met ervaring in de bouw- en aannemingswereld, die een bestaande organisatie mee kan herbouwen tot een rendabele, maar ook een toekomstgerichte entiteit.
o Beschikken over bewezen innovatie-competenties.
o Het combineren van strategisch denken met een sterke operationele hands-on aanpak.
o Een bewezen people manager, die
a) ‘culture of change’ stuurt met enerzijds enthousiasme en dynamiek, en anderzijds met respect voor de medewerkers in de stijl van coaching en samenwerking,
b) de directeurs der werken kan leiden en sturen,
c) processen kan implementeren en optimaliseren.

MEER INFORMATIE:

Voor meer informatie, contacteer Erwin Jacquemyns op 0475/61 21 39 (8u30 – 20u30 / week-weekend). Of stuur uw CV met motivatiebrief t.a.v. ej@addvalue.eu. Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 u en discreet.