Bouwheer van omvangrijke projecten | Focus op uitvoering | 2-talig FR/NL, kennis EN

IMMOBEL te Brussel

Business:

IMMOBEL is de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedprojectontwikkelaar.

Sinds de oprichting in 1863 ontwikkelt en verkoopt de Groep vernieuwende stedelijke projecten, met aandacht voor de noden van de steden en hun inwoners. Dankzij een intelligente strategie en zijn 200 talentvolle medewerkers, heeft IMMOBEL zijn expertise kunnen diversifiëren in de residentiële sector, de kantoor- en retailsector, gemengde stedelijke projecten, evenals verkavelingen en de hospitality-sector. Met een beurswaarde van meer dan € 600 Mio kan het bedrijf omvangrijke en complexe projecten aan.

IMMOBEL zet zijn pan-Europese expansie voort met een portefeuille van meer dan 1.000.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) en vervult zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door een deel van zijn winst af te staan voor de ondersteuning van goede doelen binnen de domeinen van de Gezondheid, Cultuur en Sociale Inclusie. De Groep wendt een duurzame visie aan op het vlak van stadsontwikkeling en maakt er werk van om een CO2-efficient bedrijf te worden.

Het Technical Team speelt een sleutelrol:

In de structuur en cultuur van Immobel is een sleutelrol voorzien voor het Technisch Team. De technische experts werken “in tandem” met de ontwikkelaars, en spelen een cruciale rol in de intelligente aanpak van elk project vanaf de allereerste fasen van een ontwikkeling tot de finale turn-key oplevering aan de eindgebruiker.

Omvangrijke emblematische projecten met een positieve invloed op een hele wijk of stad

Elke medewerker van het technical team zet zijn ervaring en expertise in op verschillende projecten.

Eén van de projecten waarop de nieuwe Technical Project Manager zal werken is het project Universalis Park (UP, 45 000 m², www.universalispark.be) gelegen op de site van la Plaine (ULB/VUB – Delta). Dit project omvat een mix van bestemmingen : appartementen, studentenhuisvesting, een rusthuis, serviceflats, crèche, kleine winkels en ondergrondse parking. Universalis Park is bedacht om, hoewel betaalbaar, een zeer grote woonkwaliteit aan zijn bewoners en gebruikers te bieden. Lot 2 van het Universalis Park bevindt zich momenteel in de vergunningsfase en omvat 4 gebouwen en omliggende infrastructuur die elk hun eigen dynamiek zullen kennen. De omliggende bestaande gebouwen van de Universiteit moeten met minimale hinder in functie kunnen blijven.

De ontwikkeling gebeurt in joint venture met Thomas & Piron, en de uitvoering van elk gebouw zal worden toevertrouwd aan één hoofdaannemer. De totale projectduur op deze site zal nog ruim meer dan 5 jaar beslaan.

Function and profile:

De Technical Project Manager heeft een zeer brede rol die centraal staat in het bedrijf en van het grootste belang is voor haar resultaten en reputatie.

Als Technical Project Manager heb je een sterke focus op de uitvoering en ben je verantwoordelijk voor een optimaal projectverloop binnen de voorziene timing, budget, kwaliteit en veiligheid doorheen de ontwerp-, bouw- en opleveringsfase. Je leidt als vertegenwoordiger van de bouwheer de werfvergaderingen en stuurt het project. Je bent de continue sparringpartner van de ontwikkelaars en een heel netwerk van contractanten/externe belanghebbenden. De omvang van de projecten en het feit dat er verschillende partijen met soms tegenstrijdige en soms gelijklopende belangen rond de tafel zitten vergt naast de ervaring en technische expertise (materialen, methoden, tools), een sterke persoonlijke organisatie, persoonlijk leiderschap en charisma.

Je bent in hoofdzaak aanwezig op de werf en spendeert gemiddeld één dag per week op het hoofdkantoor in Brussel voor overleg.

Je belangrijkste taken zijn:

 • Tijdens de ontwerpfase die bestaat uit voorontwerp, ontwerp vergunning en ontwerp aanbesteding:
  Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de beste resultaten op vlak van kwaliteit/budget, je beheert de aanbestedingsprocedures met de algemene aannemer of co-contractanten. Dit omvat onder andere de volgende taken:

  • Analyseren van offertes;
  • Evalueren van voorstellen of alternatieve oplossingen;
  • Onderhandelen;
  • Aanbesteding in samenwerking met de Technical Director.
 • Tijdens de bouwfase organiseer je het project en volg je het nauwkeurig op. Dit omvat onder andere de volgende taken:
  • Algemeen:
   • Uitgebreide kennisname van de documenten die de historiek van het dossier vormen;
   • Ervoor zorgen dat de Technical Director regelmatig op de hoogte wordt gebracht zodat er tijdig en op een adequate manier beslissingen kunnen worden genomen, met opvolging van de kostprijs en de algemene termijn van het project;
   • De nodige maatregelen nemen om te anticiperen op problemen en ze oplossen in het belang van IMMOBEL.
   • Zich ervan vergewissen dat de verschillende technische raadgevers hun verplichtingen naleven, in het bijzonder de toepassing van de vereisten inzake kwaliteit en brandveiligheid (in de definitieve fase en in de werffase);
   • Samen met de raadgevers en de partner in het project de eisen en de vergunningen van de bouwheer coördineren;
   • De beperkingen ten gevolge van de specifieke kenmerken van het project analyseren (fasering, afstemming met derden, …) en de juiste oplossingen aanreiken;
   • Alternatieve oplossingen bekijken, onderzoeken en eventueel voorleggen aan de raadgevers om tot een optimale oplossing te komen (kostprijs – termijnen – kwaliteit – techniek – aspect);
   • De nodige technische ondersteuning verlenen aan de klantenbegeleiders en de verkoopteams.
  • Beheer van de wekelijkse werfvergaderingen:
   • Opvolging van de agenda, controle van de verslagen van de vergaderingen en overmaken van de opmerkingen aan de architect;
   • Organisatie en minstens één werfbezoek per week in aanwezigheid van de architect, de ondernemingen en indien nodig de andere raadgevers;
   • Wekelijkse opvolging van de contractuele termijn van de ondernemingen;
   • Wekelijkse controle en opvolging van de afrekeningen van de ondernemingen en andere raadgevers;
   • Advies aan de Technical Director over gebreken in de kwaliteit van de uitvoering.
   • Controle van de opdrachten uitgevoerd door de architecten en studiebureaus.
 •  We zijn er bijna : je begeleidt en stuurt de voorlopige oplevering
  • Organisatie geplande opleveringsbezoeken met de algemene aannemer en externe raadgevers;
  • Coördinatie van de opstelling van gedetailleerde lijsten van de gebreken en van de niet-uitgevoerde werken door de architect en andere raadgevers;
  • Controle van het verkrijgen van de algemene aannemer van de processen-verbaal van de officiële instanties (bv. DBDMH, AIB, …);
  • Coördinatie van de controle, door de betrokken raadgevers, op de uitvoering van de opmerkingen;
 • En tot slot : je begeleidt en stuurt de definitieve oplevering

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma (burgerlijk of industrieel ingenieur).
 • Je hebt 5 jaar of meer ervaring in de bouw (vanuit aannemer, studiebureau of ontwikkelaar) van voor deze vacature relevante projecten en tools (kennis van Bricsys is een asset).
 • Je beschikt over sterke organisatievaardigheden en hebt de spirit van een ondernemer.
 • Je hebt het vermogen om een brug te bouwen tussen verschillende stakeholders en kunt ze samen naar het gewenste resultaat leiden.
 • Persoonlijke organisatie en nauwkeurigheid zitten in je DNA.
 • Je beschikt over doorzettingsvermogen, je bent kostenbewust en een goede onderhandelaar.
 • Je hebt kennis van MS Office en andere nuttige software.
 • Een economische achtergrond is een pluspunt, maar geen must.
 • Je bent zeer goed 2-talig F/N, met goede kennis van het Engels.

Offering:

 • Je bekleedt een sleutelpositie bij de leidende project-ontwikkelaar in België.
 • Je krijgt veel verantwoordelijkheid en hebt een hoge graad van autonomie.
 • Je maakt deel uit van één van de meest succesvolle en ambitieuze teams in de real estate-wereld.

CONTACT:

Stuur zo snel als mogelijk jouw CV met motivatiebrief naar  ej@addvalue.eu met vermelding van ‘EJ 2029-Immobel PM’. Voor meer informatie, contacteer Erwin Jacquemyns op +32 495 165 025 (dagelijks 8-20 u). Wij gaan graag met jou aan tafel zitten om jouw ambities verder te bespreken.