Borgerstein vzw te Sint-Katelijne-Waver

Onze klant Borgerstein vzw (www.borgerstein.be) biedt professionele dienstverlening aan volwassen personen met een verstandelijke handicap (Gehandicaptenzorg), aan ouderwordende personen (Ouderenzorg), en aan personen met een arbeidshandicap (Maatwerk bedrijf).
De professionele dienstverlening sluit aan bij de individuele behoeften en noden en vertrekt vanuit een fundamentele houding van respect voor de authenticiteit en de eigen waarde van elke persoon. Borgerstein vzw heeft als doelstelling het ontwikkelen, het bevorderen en het behouden voor de hoger vermelde personen van welzijn en een volwaardig bestaan in onze maatschappij. Daarom omvat de dienstverlening een ruim pakket van intensieve en/of specifieke ondersteuning op diverse levensdomeinen zoals huisvesting, passende en lonende tewerkstelling, dagactivering en vrijetijdsbesteding.
Maatwerkbedrijf WEBO van Borgerstein is een modern en professioneel maatwerkbedrijf, sterk in verpakking, groenonderhoud, elektromontage en buitenhuiswerk. Vandaag is er een opportuniteit voor:  MANAGER MAATWERKBEDRIJF WEBO –
Sint-Katelijne-Waver

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

• Het doel van de functie is om het dagelijks beleid van het maatwerkbedrijf af te stemmen op de strategie van de organisatie, en dus te zorgen voor een optimale inzet van personeel en middelen en het streven naar een maximale klantentevredenheid. De manager maakt deel uit van het directiecomité, rapporteert aan de Algemeen Directeur van Borgerstein vzw en werkt nauw samen met de directeuren van de ondersteunende afdelingen. De functie richt zich op 7 resultaatsgebieden:

• ALGEMEEN BELEID:
o implementeren van de operationele doelstellingen van het beleidsplan in het maatwerkbedrijf,
o opvolgen van tendensen in de sector en implementeren van de reglementering,
o als lid van de werkgeversafvaardiging het vertegenwoordigen van het maatwerkbedrijf zowel in
de Ondernemingsraad als in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.

• ORGANISATORISCH:
o coördineren, plannen en bijsturen van de werkzaamheden van de verschillende activiteiten
(ateliers, enclave, groendienst, dienst sociaal- en arbeidsbeleid),
o aansturen van de commerciële medewerkers, met specifiek aandacht voor offertes,
nacalculaties en prospecties.

• HR:
o in samenwerking met de Directeur Personeel en Administratie, zorgen voor een optimale inzet
van het personeel, rekening houdend met hun competenties, opvolgen van de
personeelsplanning, deelnemen aan het selectieproces (enkel voor omkadering), implementeren van de personeel gerelateerde items conform het algemeen HR-beleid van de vzw.

• LOGISTIEK:
o in samenwerking met de technisch verantwoordelijke, optimaliseren van de infrastructurele en
logistieke noden, rekening houdend met de beschikbare middelen, en het formuleren van
voorstellen tot verbetering.

• FINANCIEEL:
o in samenwerking met de Directie Financiën, zorgen voor een goede financiële opvolging, inzicht
verwerven op de voor- en nacalculatie van de verschillende jobs, opvolgen van de omzet en
de activiteiten bijsturen waar nodig.

• VEILIGHEIDSBELEID:
o in overleg met de preventieadviseur en de algemeen directeur, het uitvoeren van de
regelgeving inzake veiligheid en preventie op het werk.

• NETWERKING:
o uitdragen van een positief imago van het maatwerkbedrijf door contacten te onderhouden
binnen de sector van de sociale economie, deelnemen aan de vergaderingen van de Unie van
Maatwerkbedrijven van de Provincie Antwerpen (UMPA) en participeren in activiteiten die het
netwerk van WEBO onderhouden en vergroten, goede contacten verzorgen met klanten
en leveranciers.

PROFIEL:

• Een Masteropleiding, met bedrijfseconomische achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
• Minstens 5 jaar relevante en succesvolle ervaring in een leidinggevende functie.
• Ervaring in de sociale economie is een pluspunt.
• Naast de competenties om de 7 resultaatsgebieden succesvol in te vullen, beschikt de kandidaat over voldoende communicatie- en overtuigingsvaardigheden (mondeling en schriftelijk), vaardigheden in coachend people management, stressbestendigheid (omgaan met tijds- en werkdruk, kritieken, onzekerheden, …), besluitvaardigheid en klantgerichtheid.

AANBOD:

• Je komt terecht in een boeiende werkomgeving in een sector in verandering.
• Je maakt deel uit van een gemotiveerd team.
• Mogelijkheden tot bijscholing en persoonlijke ontwikkeling.
• Goed inwerkingstraject.

MEER INFORMATIE:

Stuur uw CV met motivatiebrief t.a.v. Erwin Jacquemyns naar info@addvalue.eu met vermelding van de referentie EJ – 2022 – Directeur Webo. Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 u en discreet.
Voor meer informatie, contacteer (week / weekend) Erwin Jacquemyns op ej@addvalue.eu of 0475/61 21 39.