Antea Group België  te Hasselt

BEDRIJF:

Antea Group België is een adviesbureau actief binnen de domeinen leefbare steden, veerkrachtige kust & estuaria, slimme energielandschappen en duurzaam groeiende havens. In België werken ze met 250 collega’s vanuit onze kantoren te Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Namen.
Onze leefomgeving is dynamisch en uitdagend. Dat resulteert in boeiende, vaak complexe vraagstukken. Als studie- en adviesbureau biedt Antea Group klanten deskundigheid en pragmatiek. Zij verrijken zich met onderzoek, pionierswerk en nieuwe technieken. Op die manier gidsen zij klanten in een steeds veranderende omgeving.

FUNCTIE EN PROFIEL :

In het omgevingsbeleid worden ruimtelijke aspecten en milieueffecten meer en meer samen afgewogen. Processen worden hierdoor complexer en meer geïntegreerd. Dit komt tot uiting in bijvoorbeeld grote infrastructuurprojecten, complexe ruimtelijke projecten, stadsontwikkelingsprojecten.
– Je maakt deel uit van een dynamisch en multidisciplinair team.
– Binnen dit team onderzoek, analyseer, rapporteer en combineer je inzichten tot een helder adviesrapport. Je onderbouwt keuzes met data en praktijkervaringen.
– Je bent betrokken bij onderzoek en beleidsvragen naar verdichting, ontharding, uitbouw van blauwgroene netwerken,  klimaatadaptatie, mobiliteitsvraagstukken en zo meer.
– Je zet de verworven inzichten om in beleidsplannen, strategische MER’s en … Je concretiseert dit in gewenste en haalbare maatregelen.
– Zo gids en adviseer je onze opdrachtgevers vanuit een integrale visie op het omgevingsbeleid.
– Je hebt oog voor draagvlakcreatie en betrekt alle relevante actoren. Je werkt hiertoe samen binnen en buiten de organisatie (lokale stakeholders, overheden, …).
– Als coördinator neem je verantwoordelijkheid op in het aansturen van opdrachten, zowel inhoudelijk als procesmatig en het begeleiden van medewerkers.
PROFIEL:
– Je beschikt over een relevant masterdiploma (geograaf, bio-ingenieur, ruimtelijk planner, milieuwetenschappen, mobiliteit, …) en bent sterk in het ruimtelijk denken vanuit een integrale visie.
– Je hebt ruime en aantoonbare werkervaring in stedenbouw, ruimtelijke planning,  milieuvraagstukken en/of mobiliteit. Je bent vertrouwd met het geïntegreerd omgevingsbeleid anno 2020.
– Je bent geëngageerd voor een duurzaam omgevingsbeleid.
– Je hebt (enige) ervaring om dergelijke integrale projectprocessen met aandacht voor participatie, cocreatie en overleg vorm te geven, te coördineren en tot een goed einde te brengen.
– Je bent leergierig, getriggerd door opleiding  & onderzoek.
– Je kan zowel mondeling als schriftelijk op een efficiënte wijze communiceren.
– Je bent oplossings- en resultaatsgericht en steunt daarbij op een goede planning.
– Je hebt een proactieve instelling. Je anticipeert op knelpunten, hebt oplossingen achter de hand en grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden.
– Je kan zowel zelfstandig als in team werken. Je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als goede teamspeler in voor het globale eindresultaat.
– Je hebt een netwerk binnen de sector wat je onderhoudt en verder uitbreidt.

OFFER :

Een aangename werksfeer in een groeiend bedrijf met veel aandacht voor de vorming en ontwikkeling van zijn medewerkers.
Een duidelijke langetermijnvisie met aandacht voor duurzaamheid en innovatie.
Ruime mate van autonomie en mogelijkheid tot opname van verantwoordelijkheden.
Een innovatief en marktconform verloningspakket (door het Flex Income Plan kan je zelf een deel van je verloningspakket invullen).

CONTACT:

Stuur uw CV met motivatiebrief naar svd@addvalue.eu met vermelding van de referentie
SVD- 2046 – Senior Projectmanager Omgevingsbeleid.