Imwo-Invest te Temse

Imwo-Invest nv werd opgericht door Dhr. Paul De Nil in 1963 onder de benaming
“Maatschappij voor Woningbouw en uitvoering van stedenbouwkundige projecten IMWO”.
Oorspronkelijk was haar enige activiteit projectontwikkeling door middel van realisaties
van verkavelingen voor woningbouw. Dit werd gerealiseerd in heel België.
Vrij snel is er echter ook aangevangen met het uitbouwen van een onroerend goed patrimonium door
het bouwen van huizen en appartementsgebouwen in de gerealiseerde verkavelingen. Dit
patrimonium is verder ook uitgebouwd met het realiseren en verhuren van commerciële panden
buiten de verkavelingen.
In de jaren ’80 werd gestart met een dochterfirma Imwo France welke dezelfde activiteiten uitoefent
als de moederfirma.
Ondertussen heeft Imwo-Invest al in meer dan 100 gemeenten projecten gerealiseerd, zowel in
residentieel als commercieel vastgoed.
De organisatie telt vandaag een 40-tal medewerkers en realiseert een omzet van ca. 35 miljoen euro
op jaarbasis. De groep commercialiseerde de voorbije jaren een 20-tal units en 180 bouwgronden per
jaar . In de toekomst zal meer de nadruk gelegd worden op binnenstedelijke ontwikkelingen en minder
op het verkavelen van bouwgronden.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Het doel is het verder professionaliseren van de interne organisatie (automatisering van
processen, structuur brengen, rapportering opzetten naar aandeelhouders, etc.) en de
onderneming richting te geven en een duurzame en kwaliteitsvolle groeistrategie te
ontwikkelen. Dus inclusief het opzetten van lange termijn plannen en duidelijke budgetten en
KPI’s .
In dit kader wenst Imwo groep( bestaande uit o.m. IMWO Belgium, IMWO France en
aannemingsbedrijf “Bouwpartners”) over te gaan tot de aanwerving van een pragmatische
FINANCIEEL MANAGER die het Finance departement naar een hoger niveau zal brengen. Doel is de
verschillende vennootschappen in België en (noord-) Frankrijk verder te professionaliseren en
digitaliseren.
Als Financieel Manager maakt u deel uit van het managementteam.
Het betreft een vervanging van de huidige manager wegens pensionering. Er is een ruime
overgangsperiode voorzien aangezien er naast de “Business as usual”, ook een change traject dient
opgezet te worden. Er is veel mogelijk op vlak van vernieuwing en change.

De doelstelling is een modern financieel beleid op te zetten ,inclusief
rapporteringen en budgetteringen. Belangrijke beslissingen dienen mede genomen
te worden op basis van een financieel helder beleid. Dus forecasts zijn essentieel
en richting gevend.
IMWO Invest mee ondersteunen in de next step richting duurzame ontwikkelingen
en complexe projecten.
Deze rol kunnen we opsplitsen in onderstaande diverse verantwoordelijkheden:
• U staat in voor het opmaken van financiële jaarplannen en balansen op kwartaalbasis.
• U zet de financiële structuur verder op, aan de hand van te optimaliseren en automatiseren
systemen en processen.
• U draagt de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit en het tijdig indienen van de algemene
financiële rapportering, de forecasting, de budgettering en de consolidatie over de
verschillende vennootschappen heen ter voorbereiding van de Raden van Bestuur.
• U staat in voor een goede samenwerking en coördinatie met de externe accountant en revisor.
• U speelt een cruciale rol bij het evalueren en ontwikkelen van investeringsplannen:
o U controleert de haalbaarheid van de toekomstige en lopende ontwikkelings- en
verkavelingsprojecten op uniformiteit en conformiteit.
o U maakt nacalculaties van gerealiseerde projecten.
o U staat in voor het financieel beheer van de aannemer Bouwpartners.
o U doet de consolidatie van alle budgetnoden gespreid over de komende kwartalen.
o U staat in voor de financiering indien nodig.
o U behartigt het financieel beheer van het investeringsvastgoed.
• U stuurt de externe firma voor loonadministratie aan.
• Uw team zorgt er voor dat de organisatie en het vastgoed correct verzekerd zijn.
• Indien we verkopen onder de Wet Breyne, worden de verzekering en betalingsschijven ook
opgevolgd binnen jouw team.
• U staat in voor het verder digitaliseren van de financiële systemen en processen zodat deze
efficiënter en automatischer verlopen.
• Vanuit een financieel standpunt bent u cruciaal om de business te adviseren en deze attent te
maken op mogelijke financiële opportuniteiten. U volgt de wetgeving op de voet.
• Als lid van het Management Team rapporteert u aan de Managing Director en raad van bestuur.
• U staat in voor het verder professionaliseren en optimaliseren van het boekhoudteam. U stuurt
hiërarchisch een team aan van 4 medewerkers. U formuleert hun verantwoordelijkheden,
begeleidt en motiveert hen en stuurt bij waar nodig via opbouwende feedback.

PROFIEL:

Hands-on, analytische en pragmatische ingesteldheid-doener.
• Allround financiële ervaring als basis met bijkomende interesse / ervaring in vastgoed,
digitalisering en automatisering, HR, Legal en verzekeringen.
• Kennis van de Franse financiële wetgeving is een plus, maar geen must. Deze kennis is
beschikbaar.
• Koppelt analytisch denkvermogen aan goede feeling voor cijfers maar tegelijk ook voor de
business. Kan financiële informatie vertalen naar concrete input voor beleidsbeslissingen en te
nemen acties.
• Heeft oog voor vereenvoudiging op het vlak van operationele processen en workflow, en wil het
team hierin begeleiden.
• Kan constructieve relaties uitbouwen op verschillende niveaus binnen een dynamische,
“ondernemende” werkomgeving.
• Naast flexibiliteit kenmerkt u zich door een hoge servicegraad, dynamiek, engagement en
gedrevenheid.
• U kan uw team enthousiasmeren en motiveren. U bent oplossingsgericht, een probleem is een
uitdaging.
• Ervaring in Real Estate is een plus maar geen vereiste.
• Affiniteit met IT is een meerwaarde.
• U kan terugblikken op minimum 10 jaar relevante Finance-ervaring binnen een soortgelijke
ondernemende en projectmatige context.
• U genoot een masteropleiding in een economische richting. U hebt een generalistische kennis
van de verschillende finance-domeinen.
• U past binnen een ondernemende, dynamische en no-nonsense omgeving.
• Nederlands is uw moedertaal, maar u weet u ook vlot uit te drukken in het Frans.

AANBOD:

• Als lid van het Managementteam zal je mee het verschil maken bij elke belangrijke beslissing.
• Marktconforme vergoeding, indien gewenst als zelfstandige.
• Familiale context die je van dag één doet thuis voelen. Korte beslissingslijnen.
• Functie met daadwerkelijke impact en zeer veel variatie , er dient veel te gebeuren.
• Integriteit, vertrouwen en engagement zijn kernwaarden van IMWO Invest.

MEER INFORMATIE:

Stuur uw CV met motivatiebrief t.a.v. Philip Rosseel naar pr@addvalue.eu met vermelding van de
referentie PR – 2023 – Financieel Manager. Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 u en
discreet.
Voor meer informatie, contacteer Philip Rosseel op +32 475/758796 (dagelijks 8am – 9pm).