Business:

Kom op tegen Kanker (www.komoptegenkanker.be) komt op voor de rechten en belangen van kankerpatiënten via informatie, preventie en beleidsbeïnvloeding. Met behulp van fondsenwerving zet Kom op tegen Kanker tal van zorgprojecten op zoals de Kankerlijn, ondersteuning van lotgenotengroepen en vrijwilligerswerkingen met activiteiten voor kinderen, jongeren, allochtonen, en voor patiënten in en buiten ziekenhuizen. Steun aan onderzoek staat eveneens centraal. Naast het financieren van vernieuwend medisch onderzoek, wil Kom op tegen Kanker een voortrekkersrol spelen op het vlak van psychosociaal oncologisch onderzoek in Vlaanderen, dat de basis vormt voor wetenschappelijke onderbouwde vernieuwing in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker financiert vernieuwende initiatieven in de psychosociale zorg voor kankerpatiënten zoals Villa Rozerood, een zorghotel voor jonge kankerpatiënten en hun gezin. Binnen de dienst ‘Externe Projecten’ zoekt Kom op tegen Kanker een PROJECT MANAGER « Projectfinanciering Psychosociale Zorg » – begeleidt externe projectaanvragers van idee tot projectvoorstel.

Function and profile:

taken en verantwoordelijkheden

 • Je begeleidt de zorgactoren-projectaanvragers van hun projectidee tot een uitgewerkt projectvoorstel, dat geëvalueerd zal worden door onze evaluatiecommissie, met als doel deze projecten te laten financieren.
 • Je bent het aanspreekpunt voor projectaanvragers, en zal hen coachen met methodologisch advies én via begeleiding in het proces:
 • je ontwikkelt initiatieven om projectaanvragers te ondersteunen bij het proces van projectontwikkeling en –aanvraag,
 • je geeft feedback (schriftelijke en/of mondeling) op eerste voorbereidende drafts van projectaanvragen,
 • je informeert over de financieringsmogelijkheden die Kom op tegen Kanker biedt voor externe projecten,
 • en zal de financiering en ondersteuning binnen Kom op tegen Kanker afstemmen met het brede zorgfinancieringslandschap,
 • Je bouwt en onderhoudt brede expertise op met betrekking tot wetenschappelijke methoden voor zorgverbetering en –implementatie.
 • Je werkt nauw samen met de verschillende diensten van de organisatie en fungeert als draaischijf in de samenwerking tussen de dienst ‘Externe Projecten’ en de dienst ‘Psychosociale Werking’.

profiel van de ideale kandidaat

 • Een Master in ‘management en beleid in de gezondheidszorg’ of een menswetenschappelijke richting met voor de functie relevante werkervaring.
 • Ervaring in/kennis over projectmanagement: inzicht in de verschillende aspecten en fasen van (implementatie)projecten, met de nodig kennis en expertise om projecten efficiënt en soepel te laten verlopen. Bijspijkeren van vakgerichte kennis schrikt u niet af.
 • Ervaring in/kennis over methodologieën zoals actieonderzoek, klinische zorgpaden, academische werkplaatsen, enz.
 • Affiniteit met en/of ervaring in de zorgsector is een pluspunt.
 • Andere competenties: goede sociale en communicatieve vaardigheden (verbaal en schriftelijk) zijn een must, goed in planning en organisatie, in staat tot inspireren door mensen te overtuigen en te enthousiasmeren, een uitgesproken zin voor initiatief en zelfstandigheid vermits het een nieuwe functie betreft.
 • Algemene kennis : Nederlands, Frans en Engels en de courante softwarepakketten.

Offering:

 • Een maatschappelijk geëngageerde omgeving met een uitstekende reputatie.
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur volgens paritair comité 330.04, schaal 1.80, aangevuld met diverse extralegale voordelen (verzekeringen, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, werktools met tussenkomst in abonnement,…).
 • Een flexible omgeving met glijdend uurrooster, dat 1 dag per week homeworking toelaat.

CONTACT:

Stuur uw CV met motivatiebrief t.a.v. Erwin Jacquemyns naar ej@addvalue.eu met vermelding van de referentie EJ – 1720 – Project Manager Projectfinanciering. Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 u en discreet. Voor meer informatie contacteer Erwin Jacquemyns op 0475/612 139.