IMMOBEL te Oostende / Knokke

Business:

IMMOBEL is de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedprojectontwikkelaar. Sinds zijn oprichting in 1863 ontwikkelt en verkoopt de Groep vernieuwende stedelijke projecten, met aandacht voor de noden van de steden en hun inwoners. Dankzij zijn intelligente strategie en zijn 200 talenten, heeft IMMOBEL zijn expertise kunnen diversifiëren in de residentiële sector, de kantoor- en retailsector, gemengde stedelijke projecten, evenals verkavelingen en de hospitality-sector. Het bedrijf behaalt een beurswaarde rond 600 MEUR waardoor het zich als één van de marktleiders heeft kunnen opwerpen. IMMOBEL zet zijn pan-Europese expansie voort met een portefeuille van meer dan 1.000.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) en vervult zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door een deel van zijn winst af te staan voor de ondersteuning van goede doelen binnen de domeinen van de Gezondheid, Cultuur en Sociale Inclusie. De Groep wendt een duurzame visie aan op het vlak van stadsontwikkeling en maakt er werk van om een CO2-efficient bedrijf te worden.
Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op www.immobelgroup.com
Om voort te bouwen op haar succes, biedt IMMOBEL een zeer uitdagende job aan als “PROJECT MANAGER CONSTRUCTION VOOR DE PROJECTEN IN OOSTENDE EN KNOKKE”.

Function and profile:

JOUW UITDAGING:
Als Project Manager Construction zorg je ervoor dat de projecten technisch volledig in orde zijn doorheen de ontwerp-, bouw- en opleveringsfase. Je bent de continue sparringpartner van de ontwikkelaars en een heel netwerk van contractanten/externe belanghebbenden. Dit is een zeer brede rol die centraal staat in het bedrijf en van het grootste belang is voor hun resultaten en reputatie. Voor deze 2 projecten werk je hoofdzakelijk op locatie (Oostende / Knokke) en ben je één dag per week op het hoofdkantoor in Brussel voor overleg.

JE BELANGRIJKSTE TAKEN ZIJN:

 Tijdens de ontwerpfase die bestaat uit voorontwerp, ontwerp vergunning en ontwerp aanbesteding:
Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de beste resultaten op vlak van kwaliteit/budget, je beheert de aanbestedingsprocedures met de algemene aannemer of co-contractanten.
Dit omvat onder andere de volgende taken:
– Analyseren van offertes
– Evalueren van voorstellen of alternatieve oplossingen
– Onderhandelen
– Aanbesteding in samenwerking met de technisch directeur

 Tijdens de bouwfase organiseer je het project en volg je het nauwkeurig op. Dit omvat onder andere de volgende taken:
 Algemeen:
o Uitgebreide kennisname van de documenten die de historiek van het dossier vormen
o Ervoor zorgen dat de Technical Director regelmatig op de hoogte wordt gebracht zodat er tijdig en op een adequate manier beslissingen kunnen worden genomen, met opvolging van de kostprijs en de algemene termijn van het project.
o De nodige maatregelen nemen om te anticiperen op problemen en ze oplossen in het belang van IMMOBEL.
o Zich ervan vergewissen dat de verschillende technische raadgevers hun verplichtingen naleven, in het bijzonder de toepassing van de vereisten inzake kwaliteit en brandveiligheid (in de definitieve fase en in de werffase).
o Samen met de raadgevers de eisen en de vergunningen van de bouwheer coördineren.
o De beperkingen ten gevolge van de specifieke kenmerken van het project analyseren (fasering, afstemming met derden, …) en de juiste oplossingen aanreiken.
o Alternatieve oplossingen bekijken, onderzoeken en eventueel voorleggen aan de raadgevers om tot een optimale oplossing te komen (kostprijs – termijnen – kwaliteit – techniek – aspect).
o De nodige technische ondersteuning verlenen aan de kopende beheerders en de verkoopteams.

 Beheer van de wekelijkse werfvergaderingen:

o Opvolging van de agenda, controle van de verslagen van de vergaderingen en overmaken van de opmerkingen aan de architect.
o Organisatie en minstens één werfbezoek per week in aanwezigheid van de architect, de ondernemingen en indien nodig de andere raadgevers.
o Wekelijkse opvolging van de contractuele termijn van de ondernemingen.
o Wekelijkse controle en opvolging van de afrekeningen van de ondernemingen en andere raadgevers.
o Advies aan de Technical Director over gebreken in de kwaliteit van de uitvoering.
o Controle van de opdrachten uitgevoerd door de architecten en studiebureaus.

 Wekelijkse rapportering aan de technisch directeur
 We zijn er bijna : je begeleidt en stuurt de voorlopige oplevering

o Organisatie geplande opleveringsbezoeken met de algemene aannemer en externe raadgevers
o Coördinatie van de opstelling van gedetailleerde lijsten van de gebreken en van de niet-uitgevoerde werken door de architect en andere raadgevers.
o Controle van het verkrijgen van de algemene aannemer van de processen-verbaal van de officiële instanties (bv. DBDMH, AIB, …).
o Coördinatie van de controle, door de betrokken raadgevers, op de uitvoering van de opmerkingen.
o Coördinatie van de realisatie van het postinterventiedossier en as-builtdossier door de aannemer en de veiligheidscoördinator.
 En tot slot : je begeleidt en stuurt de definitieve oplevering

JOUW PROFIEL:

o Je hebt een masterdiploma (burgerlijk of industrieel ingenieur).
o Je werkt al minstens 5 jaar in de bouw.
o Je beschikt over sterke organisatievaardigheden en hebt de spirit van een ondernemer.
o Je hebt het vermogen om een brug te bouwen tussen verschillende stakeholders en kunt ze samen naar het gewenste resultaat leiden.
o Nauwkeurigheid zit in je DNA.
o Je beschikt over doorzettingsvermogen, je bent kostenbewust en een goede onderhandelaar.
o Je hebt kennis van MS Office en andere nuttige software.
o Een economische achtergrond is een pluspunt, maar geen must.
o Naast het Nederlands, praat je ook een mondje Frans.

Offering:

AANBOD:
• Je bekleedt een sleutelpositie bij de leidende project-ontwikkelaar in België.
• Je krijgt veel verantwoordelijkheid en hebt een hoge graad van autonomie.
• Je maakt deel uit van één van de meest succesvolle en ambitieuze teams in de real estate-wereld.
• Je ontvangt een financiële vergoeding die in lijn ligt met de ambitie van Immobel om de beste mensen in de markt aan te trekken.

CONTACT:

Niet twijfelen dan! Stuur zo snel als mogelijk jouw CV met motivatiebrief naar sdc@addvalue.eu met vermelding van ‘SDC-2006-Immobel’. Voor meer informatie, contacteer Stefaan De Clercq op 0495 16 50 25 (bereikbaar elke werkdag van 8-21u) Wij gaan graag met jou aan tafel zitten om jouw ambities verder te bespreken.