Coaching

Coaching is een bewezen en erkende methode om mensen te helpen hun perspectief op uitdagingen in het zakelijk en persoonlijk leven te verbreden en betere beslissingen te nemen op welk gebied dan ook.

Coachingklanten kunnen individuen zijn die een carrièremove willen maken, die worstelen met keuzes tussen werk en privéleven, maar ook leidinggevenden die hulp zoeken bij het omgaan met zakelijke of managementbeslissingen.

De coach fungeert als een spiegel voor de klant: door vragen te stellen en met behulp van tools en methoden helpt de coach de klant het onderwerp grondig te verkennen, helpt hij/zij het vanuit verschillende perspectieven te bekijken en creëert hij/zij het bewustzijn dat sommige oude overtuigingen en vastgeroeste gedachten niet langer nuttig zijn in het omgaan met de huidige en toekomstige situatie. Na de coachingsessies zal de cliënt beslissingen nemen op basis van een nieuwe en meer passende set van waarden en overtuigingen.

Partners

Partner van