Consultant “Ondernemen in de zorg” (4/5 bedienden contract)

2019-01-03T10:58:53+00:00Jobs in Finance, Other|

Begeleidt organisaties en privépersonen in de uitbouw van hun onderneming in kankerzorg

BEDRIJF:

Kom op tegen Kanker komt op voor de rechten en belangen van kankerpatiënten via informatie, preventie en beleidsbeïnvloeding. Met behulp van fondsenwerving zet Kom op tegen Kanker tal van zorgprojecten op zoals de Kankerlijn, ondersteuning van lotgenotengroepen en vrijwilligerswerkingen met activiteiten voor kinderen, jongeren, allochtonen, en voor patiënten in en buiten ziekenhuizen. Steun aan onderzoek staat eveneens centraal. Naast het financieren van vernieuwend medisch onderzoek, wil Kom op tegen Kanker een voortrekkersrol spelen op het vlak van psychosociaal oncologisch onderzoek in Vlaanderen, dat de basis vormt voor wetenschappelijke onderbouwde vernieuwing in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker financiert vernieuwende initiatieven in de psychosociale zorg voor kankerpatiënten zoals Villa Rozerood (een zorghotel voor jonge kankerpatiënten en hun gezin), inloop- en zorghuizen voor kankerpatiënten, die zich niet veilig genoeg voelen om alleen naar huis te gaan, … Binnen de dienst ‘Externe Projecten’ zoekt Kom op tegen Kanker een Consultant “Ondernemen in de zorg” (4/5 bedienden contract), begeleidt organisaties en privépersonen in de uitbouw van hun onderneming in kankerzorg.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Je bent het centrale aanspreekpunt van zowel privépersonen als van bestaande of startende organisaties, die een onderneming willen opstarten of uitbouwen, met als missie het steun geven aan kankerpatiënten of hun naasten. Als consultant volg je deze doelgroep doorheen het ganse begeleidingstraject. De steun vanuit Kom op tegen Kanker kan zowel financieel zijn als inhoudelijk, door hen te begeleiden op vlak van de verdere professionalisering van hun organisatie of door hen te leren om impactgericht te werken (het leren meten van de resultaten en effecten van de aangeboden zorg) en dus de zorgtrajecten te verbeteren.
 • Hiervoor detecteer je de inhoudelijke ondersteuningsnoden van deze doelgroep, en zal je zelf externe coaches identificeren en ermee matchen.
 • Je zoekt synergiën met de andere afdelingen van Kom op tegen Kanker zodat je optimaal voorstellen kan uitwerken voor begeleidings- en opleidingstrajecten voor alle ondersteunende organisaties.
 • Je organiseert ook de activiteiten van de selectiecommissie, die beslist over het al dan niet toekennen van steun aan de doelgroep.
 • Je zal voorstellen uitwerken voor de continue optimalisering van het financierings- en ondersteuningsbeleid.

PROFIEL:

 • Een voldoende lange en relevante werkervaring in de domeinen van sociaal ondernemen, impactgericht werken, financiering van sociale innovaties, … is noodzakelijk.
 • Ervaring in/kennis over projectmanagement: inzicht in de verschillende aspecten en fasen van (implementatie)projecten, met inbegrip van het opzetten van evaluatietrajecten en het meten van sociale impact.
 • Bijspijkeren van vakgerichte kennis schrikt jou niet af.
 • Voldoende punctueel om de hele administratieve ondersteuning van de begeleidingstrajecten te ondersteunen.
 • Consultancy-eigen competenties: goede sociale en communicatieve vaardigheden (verbaal en schriftelijk) zijn een must, goed in planning en organisatie, in staat tot inspireren door mensen te overtuigen en te enthousiasmeren, een uitgesproken zin voor initiatief en zelfstandigheid, en in staat zijn om als centraal aanspreekpunt op te treden.

AANBOD:

 • Een maatschappelijk geëngageerde omgeving met een uitstekende reputatie.
 • Een 4/5de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, aangevuld met diverse extralegale voordelen (verzekeringen, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer,…).
 • Een flexibele omgeving met glijdend uurrooster, dat in overleg tot 1 dag per week thuiswerk toelaat.

MEER INFORMATIE:

Stuur uw CV met motivatiebrief t.a.v. Erwin Jacquemyns naar ej@addvalue.eu met vermelding van de referentie EJ – 1846 – Consultant ‘Ondernemen in de zorg’. Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 u en discreet.
Voor meer informatie, contacteer Erwin Jacquemyns op 0475/612 139.