BEDRIJF:

Kom op tegen Kanker (www.komoptegenkanker.be) speelt als niet-gouvernementele organisatie een voortrekkersrol in de strijd tegen kanker in Vlaanderen. We hebben drie grote doelen: kanker vermijden, bestrijden en verzachten. Concreet willen we ervoor helpen zorgen dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen de ziekte overleven en dat de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten verbetert.
Om dat te bereiken, investeren we in zorg, wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om onze doelen te realiseren komt van giften, acties en legaten. Kom op tegen Kanker bestaat uit een 80-tal vaste medewerkers, honderden vrijwilligers en duizenden actievoerders en donateurs.
Om de organisatie te versterken, zoekt Kom op tegen Kanker binnen de afdeling ‘Kennis & Beleid’ een “Kennis- en beleidsexpert in de kankerzorg”.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 Je waakt mee over de realisatie van onze strategische doelstellingen inzake het bestrijden en verzachten van kanker, door te ijveren voor:
– de verbetering van kankerbehandeling, door middel van de oprichting van expertisecentra en de uitbouw van systemen van kwaliteitsmeting,
– transmurale zorg, zodat elke patiënt thuis en in het ziekenhuis kan rekenen op kwalitatieve zorg,
– psychosociale zorg op maat van elke kankerpatiënt,
– een gezondheidszorg die beter rekening houdt met de diversiteit in de samenleving, zo ook met kwetsbare groepen zoals mensen met migratie-achtergrond of ouderen.
Je werkt mee aan de kennisopbouw van Kom op tegen Kanker door:
– de (politieke) actualiteit en wetenschappelijke publicaties inzake bestrijden en verzachten van kanker op te volgen en deel te nemen aan studiedagen,
– onderzoek over knelpunten in de oncologische behandeling en zorg uit te voeren (van formulering van de probleemstelling, over gegevensverzameling tot rapportering) en externe onderzoekers te stimuleren tot onderzoeksprojecten, die mogelijks door Kom op tegen Kanker kunnen gesteund worden.
Je vertaalt onderzoek in creatieve oplossingen voor de vastgestelde knelpunten. Dat kan gaan om beleidsvoorstellen, voorstellen voor onderzoeks- of zorgprojecten of nieuwe vormen van zorg- of dienstverlening.
Je werkt mee aan beleidsbeïnvloeding door beleidsvoorstellen voor een patiëntgerichte zorg en behandeling voor te stellen. Of door mee te werken aan lobbyinitiatieven, politieke acties en de bekendmaking van rapporten en politieke dossiers.
Je zal stevig netwerken, zowel intern als extern, door:
– nauw samen te werken met collega’s van je eigen dienst (Zorg & Behandeling), collega’s van andere diensten in huis (psychosociale werking, communicatie en campagne, externe projecten), en andere interne diensten te ondersteunen op basis van de verzamelde kennis,
– in dialoog te gaan met de zorgsector en met patiëntenorganisaties om samen aan een patiëntgerichte zorg en behandeling te werken,
– contacten te leggen met Vlaamse, nationale en Europese werkgroepen en fora, waar je Kom op tegen Kanker vertegenwoordigt.

PROFIEL:

• Je staat achter de strategische doelstellingen van Kom op tegen Kanker en bent gedreven om die te realiseren.
• Je bent vertrouwd met kankerzorg en hebt een specifieke interesse in toegankelijke zorg, zorg en diversiteit en/of psychosociale zorg. Of je bent bereid jezelf in te werken. Desgevallend ben je iemand die graag studeert.
• Je kan drie jaar relevante ervaring voorleggen.
• Je bent in staat om een thema grondig te verkennen, knelpunten in kaart te brengen (analyse), samen te vatten (synthese) en creatieve oplossingen (beleids- en onderzoeksvoorstellen) te bedenken.
• Je hebt ervaring met sociaal-wetenschappelijke onderzoekstechnieken (kwantitatief, kwalitatief).
• Je bent in staat om complexe materie in heldere taal te verwoorden of vlot in syntheserapporten samen te vatten.
• Je bent sterk in het uitbouwen en onderhouden van netwerken, in overleg, en in het verdedigen van standpunten op interne en externe fora.
• Je hebt minstens een masterdiploma, bij voorkeur in een mens- of sociaal-wetenschappelijke, psychologische, zorgkundige of medische richting.

AANBOD:

– Een maatschappelijk geëngageerde en gedreven omgeving met een uitstekende reputatie.
– Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, aangevuld met extralegale voordelen zoals verzekeringen, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer,…
– Een flexibele omgeving met glijdend uurrooster, dat in overleg met de leidinggevende tot twee dagen per week thuiswerk toelaat.

MEER INFORMATIE:

Stuur uw CV met motivatiebrief t.a.v. Erwin Jacquemyns naar ej@addvalue.eu met vermelding van de referentie EJ – 1907 – Expert Kankerzorg. Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 u en discreet. Voor meer informatie, contacteer Erwin Jacquemyns op 0475/612 139.