ADD VALUE, uw betrouwbare partner in assessment en development centers

Add Value professionaliseert sinds 20 jaar haar assessment en development methode en beroept zich hiervoor op ‘evidence based’ technieken en observaties.

Een assessment / development center is een beproefde methode dewelke organisaties en medewerkers inzicht geeft in het eigen functioneren in relatie met het bedrijf.

Wat is de meerwaarde:

  1. een leidraad om het gesprek met finale kandidaten verder te verbreden / te verdiepen;
  2. een direct inzicht in ontwikkelingspunten van de medewerker of kandidaat . Een ontwikkelplan kan mooi op maat gemaakt worden en bijgestuurd worden indien nodig;
  3. een versterkte selectie waardoor een duurzame samenwerking kan ontstaan en dus vermindering van vroegtijdige drop outs.

Elk assessment / development center wordt door Add Value op maat van én in overleg met de klant ontwikkeld, en staat dus zo dicht mogelijk bij de reële (toekomstige) professionele omgeving van de medewerker.

Add Value beschikt over een ruime bibliotheek met oefeningen en wetenschappelijk geijkte (online) testings en meet onder andere:

  1. Attitude, motivaties en gedragsvoorkeuren in de werksituatie;
  2. Meting van werkdrijfveren;
  3. Inschatting van toekomstig functioneren via meting en observatie van cognitieve en interpersoonlijke competenties.

De senior partners van Add Value begeleiden persoonlijk elk assessment / development center.

Voor meer informatie, contacteer een van onze partners.